Video

Žvejų šventė

TubePress

Problem retrieving videos from provider: Not Found

2012 m. rugsėjo 19 d. vykau i Ignalinos atominę elektrinę ir dalyvavau posėdyje tema „Atominės energetikos vaidmuo užtikrinant Lietuvos energetinį saugumą“. Posėdyje dalyvavo LR Seimo Užsienio reikalų komiteto nariai, ES ir NATO šalių ambasadoriai, Energetikos ministerijos, Ignalinos AE, Visagino AE, Hitachi bei Visagino savivaldybės atstovai.
Susitikimo metu pagrindinis dėmesys buvo skirtas Lietuvos energetinio saugumo užtikrinimo klausimams, Visagino AE (VAE) projekto pristatymui bei Ignalinos AE (IAE) uždarymo klausimams.

Liūdna pripažinti, kad miesto valdžia užmiršo pasirūpinti mokyklomis. Šiaulių miesto taryba dar iki šiol nepriėmė mokyklų pertvarkos bendrojo plano 2012-2015 metams ,nors jau pernai buvo pasirašytas politinis susitarimas, kad biudžeto lėšos bus taupamos vykdant mokyklų pertvarkymą. Nebuvo plano – nereikėjo ir darbų daryti! Trys Šiaulių miesto mokyklos buvo uždarytos tik nuo šio rugsėjo, kai mokiniams jau reikėjo eiti į mokyklas, o per visą vasarą šios biudžetinės įstaigos vykdė veiklą, nors buvo tuščios.

Rinkimai ateina ir praeina, o gyvenimas tęsis ir po rinkimų, tik miesto valdžia pamiršo savo darbus ir pasinėrė į pažadų dalinimą. Jau nuo pavasario bandau įtikinti savivaldybės administraciją, kad susiplanuotų lėšas biudžete, nes penktadaliu padidėjusios dujų kainos pareikalaus milijonų kompensacijoms už šildymą.

Nesuprantu, kiek galima kvailinti šiauliečius su vienintėliu pasiteisinimu – “nėra pinigų”? Kaip Šiaulių miesto savivaldybės meras, vicemerės ir ūkio reikalų komiteto pirmininkas gali meluoti rinkėjams apie būsimus darbus, jei nieko nepadarė ir nedaro šiandien, turėdami visas realias galimybes. Tarybos nariai patvirtinę Šiaulių miesto savivaldybės 2012 metų biudžetą, suplanavo 3 527 300 litų išlaidų miesto tvarkymui ir valymui, aplinkos tvarkymui ir priežiūrai 15 104 900 litų, būstui ir komunaliniam ūkiui išlaikyti 11 332 800 litų.