Video

Žvejų šventė

TubePress

Problem retrieving videos from provider: Not Found

Sveikinu Jus tarptautinės Moters dienos proga!
Su atbundančia gamta ir pirmaisiais žiedais įsileiskite į savo širdis pavasarį.
Tegul Jus visada lydės artimųjų pagarba, meilė ir parama.
Todėl linkiu pavasarinės šilumos Jūsų širdyse ir kasdieniniame gyvenime!

          Vyriausybė ėmėsi svarbių priemonių, tačiau kai kuriose srityse reformas vėluojama vykdyti, o jų įgyvendinimo lygis nėra vienodas. Privalome imtis visų būtinų priemonių, kad Lietuvoje vėl būtų pradėta laikytis tvarios ekonomikos augimo krypties. Lietuvos ekonomikos skatinimui iškeliu  tikslus, kurie turi būti pasiekti per dešimtmetį ir jais toliau būtų remiamasi, imantis veiksmų, siekiant skatinti užimtumą, gerinti sąlygas inovacijoms, moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai, įgyvendinant kovos su klimato kaita ir energetikos tikslus, gerinant išsilavinimo lygį ir atkuriant socialinį teisingumą, visų pirma, mažinant skurdą.

PREAMBULĖ
Lietuvos Respublikos Seimas,
atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2010 m. balandžio 20 d. sprendime „Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2002 m. lapkričio 25 d., 2003 m. gruodžio 3 d., 2006 m. sausio 16 d., 2007 m. rugsėjo 26 d., 2007 m. spalio 22 d., 2007 m. lapkričio 22 d., 2008 m. gruodžio 24 d. nutarimų ir 2009 m. sausio 15 d. sprendimo nuostatų išaiškinimo“ (Žin., 2010, Nr. 46-2219) (toliau – Konstitucinio Teismo 2010 m. balandžio 20 d. sprendimas) nurodytą įstatymų leidėjo pareigą kiekvienais metais, iki taikomas atlyginimų, mokamų iš valstybės biudžeto, ir pensijų sumažinimas, svarstant ir tvirtinant kitų metų
valstybės biudžetą iš naujo įvertinti realią valstybėje susiklosčiusią ekonominę ir finansinę
būklę; konstatuodamas, kad Lietuvos Respublikai 2009 m. yra pradėta perviršinio deficito procedūra ir Lietuvos Respublikai pateiktos Europos Sąjungos Ministrų Tarybos rekomendacijos reikalauja ištaisyti perviršinio deficito būklę iki 2012 m. pabaigos;

- Teko girdėti, kad nuo 2012 m. pradžios daugiavaikėms motinoms bus mokamos pensijos. Ar tai tiesa?

Susipažinęs su naujuoju Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Vlado Damulevičiaus pristatytu biudžeto lėšų taupymo planu, šiaulietis Seimo narys Andrius Šedžius pasipiktino: tokie taupymo būdai galėjo gimti tik elementarių ekonomikos dėsnių neišmanančių, žmogiškumo principų nepaisančių, strategiškai ir toliaregiškai nematančių žmonių galvose.