Video

Administracijos direktorius turi atsistatydinti

TubePress

Problem retrieving videos from provider: Not Found

Kartą per ketverius metus

Sekmadienį mes, rinkėjai, būsime savo šalies tikrieji šeimininkai, nes tik mes galime nuspręsti, kas valdys Lietuvą, kas skirstys mūsų uždirbtus pinigus ir kaip mes gyvensime artimiausius ketverius metus.
Tikiu mūsų tautos stiprybe ir išmintimi. Džiaugiuosi, kad gyvename laisvoje šalyje, kurioje turime galimybe patys išsirinkti savo tautos atstovus. Tik nuo mūsų pasirinkimo priklauso Lietuvos ateitis.
Kviečiu visus Šiaulių krašto žmones nebūti abejingais mūsų tėvynės ateičiai. Pasitikime reikšmingą sekmadienį su pakilia šventine nuotaika, nes kito tokio sekmadienio lauksime dar ketverius metus. Mes visi matome, kas vyksta šalyje ir dažnai guodžiame save, kad nuo mūsų niekas nepriklauso. Bet tai ne tiesa! Mes esame tikrieji savo šalies, savo miesto šeimininkai ir tik nuo mūsų apsisprendimo viskas ir priklauso. Balsuokime pagal savo sąžinės balsą – pasirinkime konkretų žmogų, o ne partiją. Rinkimės asmeninę atsakomybę, o ne kolektyvinę, kad žinotume už ką konkrečiai atidavėme savo balsą, kas asmeniškai bus atsakingas už mūsų gyvenimą ateinančius ketverius metus, ką galėsime rasti kiekvieną pirmadienį ir savaitgaliais Šiauliuose ir, reikalui esant, išsakyti savo priekaištus ar pateikti pasiūlymus. Pasirinkime tą, kuris nuveikė konkrečius darbus, nesusisaistė korupciniais ryšiais, visada laikėsi savo tvirtų principų, atvirai rėžė tiesą, gynė visų žmonių interesus ir drąsiai atsakinėjo į visiems rūpimus klausimus. Mūsų tautos stiprybė vienybėje – tad būkime vieningi ir kartą per ketverius metus, parodykime pricipingą tautos stiprybę, vardan Lietuvos.Komentuoti

Spam Protection by WP-SpamFree Plugin