Video

Lietuvos motokroso čempionatas HOBBY B

TubePress

Problem retrieving videos from provider: Not Found

Europos Parlamentas patvirtino griežtas priemones prieš lytinį vaikų išnaudojimą

Ketvirtadienį Europos Parlamento patvirtinta direktyva įpareigoja valstybes taikyti griežtas bausmes lytiniams vaikų išnaudotojams, taip pat vaikų pornografijos platintojams ir žiūrėtojams. Ji taip pat reikalauja, kad valstybės imtųsi veiksmų pašalinti vaikų pornografijos svetaines.

Maksimali bausmė už lytinių veiksmų demonstravimą vaikui iki lytinio sutikimo amžiaus (nuo kurio leidžiama lytiškai santykiauti) turės būti bent metai laisvės atėmimo; už lytinės prievartos demonstravimą tokiam vaikui – bent dveji metai; už lytinius santykius su tokiu vaiku – bent penkeri metai. Jei lytiniai veiksmai su vaiku atliekami pasinaudojant užimama padėtimi, sukeliančia vaiko pasitikėjimą (tokia kaip tėvo ar mokytojo) arba vaiko negalia – maksimali bausmė turės būti bent aštuoneri metai nelaisvės, jei vaikas dar nepasiekė sutikimo amžiaus, ir bent treji metai, jei vaikas vyresnis. Jei tokie veiksmai atliekami prievarta ar grasinant – maksimali bausmė turės būti atitinkamai dešimt ir penkeri metai.

Už vaiko įtraukimą į pornografiją maksimali bausmė turės būti bent penkeri metai nelaisvės, jei vaikas dar nepasiekė sutikimo amžiaus, ir bent dveji metai, jei vaikas vyresnis. Jei tam buvo panaudota prievarta ar grasinimai – atitinkamai aštuoneri ir penkeri metai. Už vaikų pornografijos įsigijimą, turėjimą ar žiūrėjimą maksimali bausmė turės būti vieneri metai; už jos platinimą – bent dveji metai; už jos gamybą – bent treji metai.

Šalys taip pat įpareigojamos numatyti baudžiamąją atsakomybę už sutikimo amžiaus nepasiekusio vaiko viliojimą internete susitikti siekiant lytinių santykių su juo arba pornografijos. Maksimali bausmė už tai turės būti bent vieneri metai.

Už vaiko įtraukimą į prostituciją maksimali bausmė turės būti bent aštuoneri metai nelaisvės, jei vaikas dar nepasiekė sutikimo amžiaus, ir bent penkeri metai, jei vaikas vyresnis. Jei tai buvo padaryta prievarta ar grasinimais – atitinkamai dešimt ir penkeri metai. Tuo tarpu už naudojimąsi vaikų prostitucijos paslaugomis maksimali bausmė turės būti bent penkeri metai nelaisvės, jei vaikas dar nepasiekė sutikimo amžiaus, ir bent dveji metai, jei vaikas vyresnis. Valstybės taip pat raginamos numatyti papildomas pinigines bausmes, ypač už nusikaltimus, kuriais siekta finansinės naudos.

Valstybės ir toliau galės pačios nustatyti amžių, nuo kurio vaikai galės teisėtai lytiškai santykiauti, taip pat tai, ar bus baudžiama už jaunesnių vaikų tarpusavio lytinius santykius, kurių neinicijuoja suaugę.

Parlamentas pasiekė, kad ES šalys būtų įpareigotos uždaryti jose veikiančius pornografinius tinklalapius, taip pat bendradarbiauti su kitomis šalimis siekdamos uždaryti užsienyje veikiančius tokius tinklalapius. Jei to nepavyktų pasiekti – šalys raginamos juos blokuoti.

Direktyva taip pat įpareigoja valstybes kovoti su vadinamuoju „sekso turizmu“ ir ragina numatyti baudžiamąją atsakomybę jų gyventojams, lytiškai išnaudojantiems vaikus užsienyje.

Įvertinusios vaikų išnaudotojo keliamą riziką visuomenei, valstybės galės laikinai arba visam laikui uždrausti jam dirbti su vaikais, o atitinkamų sričių darbdaviams bus leidžiama gauti informaciją, ar kandidatas įsidarbinti nėra išnaudojęs vaikų. Savo ruožtu valstybės raginamos sudaryti galimybę vaikų išnaudotojams gauti savanorišką medicininę, psichologinę bei socialinę pagalbą, taip pat teikti teisinę bei kitokią pagalbą nukentėjusiems vaikams.

ES valstybės turės perkelti per dvejus metus ją perkelti į savo teisę.Komentuoti

Spam Protection by WP-SpamFree Plugin