Video

Lietuvos motokroso čempionatas HOBBY B

TubePress

Problem retrieving videos from provider: Not Found

Pradžia

Klubas „DEMOKRATIJA IR DARBAS“ yra savarankiška asociacija, vienijanti fizinius asmenis, propaguojančius socialdemokratijos ir bendražmogiškas vertybes, sveiką gyvenseną ir sportą, organizuojanti įvairias jaunimo ir suaugusiųjų laisvalaikio praleidimo formas.
Klubas yra ne pelno siekianti asociacija.
Klubas tęsia Klubo „Demokratija ir Darbas“, įregistruoto 1995-04-03, veiklą.

VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI:
Propaguoti demokratijos principus, toleranciją ir sveiką gyvenseną;
Sudaryti Klubo nariams sąlygas diskusijoms aktualiais gyvenimo klausimais;
Spręsti jaunimo laisvalaikio problemas, prisidėti prie jaunimo dorovinio auklėjimo;
Organizuoti Klubo nariams ir jų šeimoms turiningą laisvalaikį, išvykas į kitus miestus ir šalis;
Užmezgsti ir palaikyti ryšius su panašiais užsienio ir Respublikos klubais;
Organizuoja leidybinę veiklą, steigia laikraščius, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, aktyviai reklamuoja savo veiklą ir idėjas;
Organizuoti susirinkimus, mitingus, įvairias eitynes, kitokius taikius susirinkimus ir masinius renginius;
Kelti kandidatus į savivaldybių tarybas bei Lietuvos Respublikos Seimą;

Klubo prezidentas:  Andrius Šedžius

Mieli Lietuvos žmonės, aš, Andrius Šedžius, dirbu Jums. Esu įsitikinęs, jog didžiausia visuomenės vertybė yra žmogus, jo orumas, laisvė, teisės ir pareigos, gyvenimo kokybė, sveikata ir išsilavinimas. Savo darbu siekiu, kad ateitų diena, kai kiekvienam lietuviui savo šalyje būtų gera. Siekiu socialinio teisingumo, demokratijos, kuri yra oraus žmogaus gyvenimo pagrindas.

Visuomenė turi užsibrėžti demokratinį tikslą – kurti gerovę visiems. Ji pasiekiama keliant visuotinį kultūros, mokslo ir technologijų, švietimo, sveikatos priežiūros, gyvenimo lygį, diegiant aukštesnius gyvenimo kokybės standartus. Kad taip įvyktų reikia tik vien dalyko – tuo turi rūpintis visi.

Svarbiausias prioritetas – investicijos į žmogų, į visų žmonių (pirmiausia – jaunimo) švietimą, lavinimą, kuriant geras gyvenimo bei darbo sąlygas čia, Lietuvoje.

Šiame tinklalapyje informuosiu jus apie kiekvieną savo žingsnį, siekiant bendros mūsų visų gerovės – apie darbą Lietuvos Respublikos Parlamente, apie darbą Šiauliuose, kur buvau išrinktas Seimo nariu, apie keliones ir susitikimus. Sėkmės visiems!